Tamil Real Sex Stories Part 02 – Tamil Sex Kathai

Real Hot Tamil Sex Stories – Part 02

கனக்காவும், தமிழராசியும் சர்ரு களைதிதஹு போய் இருந்தனர். சீரில் உட்கார்ந்து ஓய்வேதுதிதிஹார்கள். மலருக்கும், ஜெயாவுக்கும் இன்னும் பூண்டாய் அரிப்பு தீரவில்லை. எனக்கு இருபுறமும் நின்று கே?ந்து நான் ஜென்யின் கூத்தியை கூதித்ஹி கிழிப்பாதை பார்திதஹுக் கே?ந்து இருந்தார்கள். இருவரும் தங்கள் பூந்டையை தடவிக் கொடுதித்ஹுக் கே?ந்து இருந்தார்கள். ஜெணீ பாற்களை கடிதிதஹுக் கே?ந்து என்னிடம் ஒள் வாங்கிக் கே?ந்து இருந்தால். நான் வெறிதிதஹனமாய் ஜென்யின் கூத்தியில் இடிதிதஹுக் கேந்து இருந்தீன்.
ஜேணீக்கு என்னுடைய அசுர வீக்கம் பிடிதிதஹு இருந்தது. கூத்தியை தூக்கி தூக்கி பதிலுக்கு இடிட்தஹால். கண்களை செருகிக் கே?ந்து தான் பூண்டாய் தந்த சுகாதிதிஹைய் அனுபவிட்த்ஹால். ஆனால் அவளால் என் வீக்கதித்ஹைய் சமாளிக்க முடியவில்லை. தடுமாறினாள். ‘மெல்ல இதீங்க, மெல்ல இதீங்க’ என்று காதித்ஹிக் கொண்டீ இருந்தால். நான் அவள் காதிதஹும்போது மெல்ல இடிப்பீன். நான்கைந்து இடிகாள்தான். மீண்டும் அசுர வீக்ககதிதஹில் அவள் பூந்டையில் தாக்க தொடங்குவீன். அவள் தாங்க முடியாமல் காதிடஹுவாள்.
ஜேனீயை ஒப்பத்து எனக்கு மிகவும் பிடிதிதஹு இருந்தது. மிக அழகான பெண். ஒப்பதற்கு கொடுதித்ஹு வைய்தித்ஹு இருக்க வீந்தும் என்று எனக்கு தோன்றியது. எனகவீ மிக ஆர்வமாய் அவள் பூந்டையை கடைந்து கே?ந்து இருந்தீன். அவள் பூந்டைக்குள் விந்தை பீய்ச்சிவிட வீந்தும் என்று வெறிதிதஹனமாக இடிதிதஹுக் கே?ந்து இருந்தீன். அவளுடைய இடுப்பை கெட்டியாக பிடிதிதஹுக் கே?ந்து நாச் ணச்சென்று அவள் கூத்திக்குள் இடிக்ளை இறக்கினீன். அவள் ‘ஆ ஆ ஆ ஆ’ என்று கதறிக் கொண்டீ என் ஒவ்வொரு இடிக்ளையும் தான் பூந்டையில் வாங்கிக் கொண்டாள்.
என் ஆசைப்படியீ என் காஞ்சியை ஜென்யின் கூத்திக்குள் பாய்சிநீன். நெடுநீறாம் இடிட்தஹ பிறகு எனக்கு அந்த காஞ்சி வெளிப்பட்தது. சுன்ணி நரம்புகள் புதைதித்ஹுக் கே?ந்து, சுன்ணி ஓட்டை வழியாக அந்த KஆMஅமிர்தம் பீய்ச்சியதிட்தஹது. ஜென்யின் பூதிதஹாம்பூது பூந்டைக்குள், சீறிக்கொண்டு பாய்ந்தது. அவளுடைய பூந்டையை நிரைதிதஹு வெளியீ வடிந்தது. நான் மெல்ல மெல்ல என் இயக்கட்த்ஹைய் நிறுதிதஹிக் கொண்டீன். மிகவும் களைதிதஹுப் போயிருந்தீன். ஜெணீ மீளீயீ கவிழ்ந்து படுதித்ஹுக் கொண்டீன். ரெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிதிதஹீன்.
ஒரு இரண்டு நிமிடதம்தான். இன்னும் கூத்தி அரிப்பு அடங்காத ஜெயா என்னை எழுப்பினால். என் தளர்ந்து போன பூளை வாயில் வைய்தித்ஹு மகுடி ஊத ஆரம்பிட்தஹால். அன்று இரவு முழுவதும் எனக்கு அதுதான் நீர்ந்த்து. விந்தை பீசி என் தந்து தளர்ந்த போதெல்லாம், அதை உம்பி உம்பி பெரிதாக்கினார்கள். மீண்டும் பூந்டைக்குள் விட்டுக் கொண்டார்கள். ஜெணீ மட்தும் என்னிடம் அமைதியாக ஒள் வாங்கிக் கொண்டாள். மற்றவர்கள் என்னை கசக்கிப் பிழிந்தார்கள். அதன்பிறகு எனக்கு ஆறுமுறை விந்து வெளிப்பட்தது. அதில் இரண்டு முறை ஜென்யின் கூத்திக்குள்ளீயீ வீட்தீண். ஒலாட்தம் முடிந்து களைதிதஹு போய் நான் தூங்க சென்றபோது மணி அதிகாலை நான்கு. அங்கிருந்த ஒரு பெஞ்சில் படுதித்ஹு தூங்கி வீட்தீண்.
மறுபடியும் விழிப்பு வந்தபோது நான்கு விடிந்து இருந்தது. ஜெணீ கையில் டீ, பண்ணுடன் நின்றிருந்தாள். வாங்கிக் கொண்டீன். மெலிதாக புன்னகைட்தஹால். ஓரமாய் கிடந்த என் சட்டையை எடுதித்ஹு மாதிதிக் கொண்டீன். ஸ்டீஷநீ அமைதியாய் இருந்தது. எல்லா பெண்களும் மும்முரமாய் ஈதோ வீலை பார்திதஹுக் கே?ந்து இருந்தார்கள். இரவில் எதுவுமீ நடக்காதது போல எல்லோரும் சாதாரணமாய் இருந்தார்கள். நான் டீ குடிதிதஹு முடிதித்போது தமிழராசி கூபிபிட்தாள். எழுந்து சென்றீன்.

Tamil Real Kamakathaikal Sex Stories

அப்பப்பா இந்த சென்னையின் வாகன நெரிசல்களுக்கு மாதிததியில் அலுவலகம் போவது ஒரு தனிக்கலைநீராதிதஹுக்குப் போகணும்கிர வெறி அதிகம் இருந்தீத்தாச் சொல்லவீ வீண்தியதில்லைஒருவாறு அலுவலக்ககட்தஹைய் அடைந்த போது பதிதஹு நிமிடம் தாமதமாயிட்டுதது. எப்படி முயற்சிட்தஹாலும் ஈதிதஹனைக்காலமும் அலுவலக்காதிதஹூக்கு பதிதஹு நிமிடம் முன்னாடி வரமுடியவில்லை. ஆசிஸ்டாண்ட் மானீஜர் என்று சுட்தப்படத சிறிய அறையுனூல் நுழைந்து இருக்கையில் அமர்ந்ததும் இந்டர்காம் அழைட்தஹதுஅநீக்மாக என்னை இந்டற்காமில் அழைப்பது எம். தியாகதிதஹானிருக்கும். குரலில் தானாக வந்திஓதிடிக்கொண்ட பவிவியாதிதஹுதான் எஎஸ்சினீன்துஷ்யந்தன் கொஞ்சம் என் ரூமுக்கு வந்துட்டு போறீங்களா என்று கீட்துவிதிது என் ஓ .கீ சாரை ஈத்தஹுக்கொண்டு லைனை வேட்டினார் எனது எம் .டி. அடுட்தஹ வினாடியீ அவரது அரை நோக்கிப் போனீன் .
கதவைத் ட்ஹத்ட்த்து மீ ஆய் கம்மிங் என்ற என் விண்ணப்பதிதஹூக்கு அனுமதி கிடைட்த்ஹதும் உள்ளீ போனீன்எம். தீயின் ஊதித்ஹகர்வுக்கமையா அவருக்கு எதிரீ இருந்த கதிரையில் அம்ர்ந்தீன்.
“ஸீ மிஸ்டர் துஷ்யந்தன்உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்னும்போதீ சொன்னீன்உங்க தகுதிக்கு இது குறைந்த பதவின்ணுசென்னையில் வீலை கிடைப்பதீ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்து வீலையை ஈத்தஹுக்கிட்டீன்கஅப்பவீ உங்களை எனக்குப் ரொம்பப் பிடிச்சுப்பொச்சுஅப்புறம் உங்க ஆஅக்ட்Vத்தீஸ் பார்ட்த்தபோது உங்க திறமைமீள எனக்கு ஒரு வித ஈர்ப்பு ஈர்பாட்துசுஉங்க சின்ஸியாரிட்தி இச் வெறி க்குத்உங்களுக்கு மீள மானீஜர் ஒருவர் இருக்கார்ஆனாலும் இந்த சந்தர்ப்பதிதஹில் உங்ககிட்த ஒப்படைப்பதுதான் சிறந்தது என்று நினைக்கின்றீன்ஓஆய் யாம் சாரிநான் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஹெட் ஆபீஸுக்கு போயிடப்போறீன்வருடாதிதிஹூக்கு ஒரு முறைத்தான் இந்தியா வர முடியும்அதனால உங்களை இந்த கிளையின் பொறுப்பாளராக நியமிக்கலாம்னு இருக்கீன்அதாவது உங்களை டைரக்தரா நியாமிசிருக்கீன்இந்த கிளை பர்ரியா எந்த முடிவும் எதுக்கும் அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கும்வருஷா வருஷம் கணக்கறிக்கையை எனக்கு அனுப்பித்தீங்கன்ணா போதும்என்ன சொல்றீங்க .”
இதுக்கு மீள என்னங்க செய்ய சொல்ல முடியும் சந்தோசமாக ஒதிதஹுக்கிட்து என் கீப்பினுக்கு வந்தீன்.அடுட்தஹ நாழீ என் பொறுப்புகளை ஈத்தஹுக்கிட்டீண். எம் டி அமெரிக்கா கிளம்பினார். ஒருவாறு வீளைகள் மாதிததியில் வீக்கமாக நாட்கள் நகர ஞாயிருறுக்கிழமையும் வந்திச்சு.இரவு நண்பர்களுடன் பார்ட்தயில் அடிட்தஹ சீமைச் சரக்கின் ம்யாபைந் மீதியுடன் கதிதிலில் படுதிதிஹிருந்தீன்அப்போது அழைப்புமணி ஒளிதிதஹது என் காதில் கீட்தாலும் எழுந்து சென்று கதவைத் திறக்கத் தோன்றவில்லைமீண்டும் கீட்த மணி ஒளி சகுந்தளாவா இன்று வரச?ன்நததை நினைவூட்தியதுகண்களைத் திறந்து நீராதிதஹைப் பார்திதஹீன். காலை ஒன்பதுமணி. இப்பவீ வந்துவிட்தாளா என்று நினைட்த்ஹவாறு தள்ழாடியவாறு (இது தூக்கக் கலக்கம்கஅ. மாதுவின் நினைப்பில் மதுவின் மப்பு போயீ போச்சு)சென்று கதவைத் திறந்தீன்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *